Lenkijoje įvyko 14-oji tarptautinė akustikos ir optikos sąveikos mokslinė konferencija

Nuo 1980 metų organizuojamų akustikos ir optikos mokslininkų ir praktikų susitikimų tradiciją šie­met pratęsė 14‑oji mokykla, veikusi birželio 24‑27 dienomis Torūnėje, Lenkija. Tęstinis mokslinis renginys yra jaunųjų mokslininkų ir ekspertų platforma, kurios tikslai yra keistis idėjomis, kurti arba vystyti naujas, skatinti nuolatinį bendradarbiavimą.

Tarptautiniame moksliniame konferencijos komitete, kurio vadovas buvo Antoni Śliwiński (Lenkija), da­lyvavo ir Lietuvos akustikų sąjungos viceprezidentas prof. dr. Daumantas Čiplys.

Konferencijos programą sudarė plenariniai, kviestiniai ir įprasti pranešimai. Pranešimų tematika apėmė visus fizinius šviesos ir garso sąveikos aspektus, buvo pristatyti naujausi grynosios ir taikomo­sios akustinės optikos tyrimų rezultatai.

Teminėje sekcijoje „Akustikos ir optikos sąveikos pagrindai“ buvo perskaitytas Vilniaus Universiteto Taikomo­sios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto mokslininkų, Lietuvos nacionalinės premi­jos laureatų Daumanto Čiplio ir Romualdo Rimeikos pranešimas „A novel configuration for effective acousto-optic diffraction by IDT-radiated bulk waves in lithium tantalate“. Pranešimo tema susieta su vis didėjantį susidomėjimą keliančiomis tūrinėmis akustinėmis bango­mis, kurias skleidžia paviršinių akustinių bangų keitikliai.

Daugiau informacijos apie 2019 metų renginį rasite čia

14-osios akustikos ir optikos taikymo mokyklos pranešimų tezių rinkinyje kartu pateikiama glausta ir iliustruota šių tradicinių mokyklų istorija pateikta čia.

Pažymėtina, kad 12-oji tarptautinė mokykla 2014 metais pirmą kartą įvyko Lietuvoje. Remdamiesi kon­ferencijos tezių rinkinyje pateikta informacija, trumpai apžvelgsime 2014 metų birželio 29 – liepos 3 dienomis jaukiame Lietuvos kurortiniame mieste Druskininkuose vykusios 12-osios akusti­kos ir optikos taikymo mokyklos renginį.

Mokyklą organizavo Vilniaus universitetas, bendradarbiaudamas su Gdansko universitetu, vado­vaujant Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos skyriui, Lenkijos mokslų aka­demijos akustikos komitetui, Lietuvos akustikų sąjungai ir Lenkijos akustikų sąjungai.

Renginį rėmė Amerikos akustikų asociacija ir Tarptautinė akustikos komisija ICA, Lietuvos mokslo taryba ir organizacija SPIRE (Norvegija). 2-asis seminaras apie mikroakustiką jūros ir medicini­niuose tyrimuose buvo surengtas kaip specialioji sesija. Kita įdomi speciali sesija buvo skirta medie­nos akustinėms savybėms.

Mokyklos metu buvo perskaityti 55 pranešimai (13 plenarinių, 39 įprastiniai ir 3 kūrybinių dirbtu­vių pranešimai), kurių autoriai buvo patyrę arba jaunieji mokslininkai iš 15 šalių. Konferencijos praneši­mai buvo publikuoti Acta Physica Polonica A 127 (1), 1-137 (2015). Žurnalo leidimo redak­toriai buvo E. Skrodzka, D. Čiplys ir B. B. J. Linde.

12-osios akustikos ir optikos taikymo mokyklos vykusios Druskininkuose dalyviai
Vyksta 12-osios akustikos ir optikos taikymo mokyklos pranešimų sesija
Diskusija pertraukos metu. Konferencijos pirmininkai: D. Čiplys ir B.B.J. Linde
12-osios konferencijos organizacinis komitetas. Iš kairės: D. Čiplys,
J. Zmitrulevičiūtė, E. Skrodzka, R. Giriūnienė ir B.B.J. Linde
Lietuvos akustikų sąjungos garbės prezidentas Danielius Gužas ir profesorius Antoni Śliwiński 11-osios akustikos ir optikos taikymo mokyklos, vykusios kartu su Tarptautiniu ultragarso kongresu ICU 2011 Gdanske (Lenkija) 2011 metų rugsėjo 5-6 dienomis, renginio metu

Dalinkimės: