INAD 2018

Tartautinė triukšmo suvokimo diena

Tarptautinė triukšmo supratimo diena

 

Šių metų balandžio 25 dieną bus minima 23-oji Tarptautinė triukšmo supratimo diena (INAD – International Noise Awareness Day). Šią dieną siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į neigiamą ilgai trunkančio triukšmo poveikį ir informuoti juos, kad tai nėra vien tik trikdymas.

Triukšmo supratimo dienos renginius 1996 metais inicijavo Jungtinėse Amerikos Valstijose įkurtas Klausos komunikacijos centras. Kasmet daugiau nei penkiasdešimt šalių palaiko šią iniciatyvą balandžio mėnesio trečiadienį organizuojamais minėjimais. 

Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimas

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2018 m. gegužės 4 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje organizuoja respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją.

Konferencijos metu bus aptarta triukšmo problematika ir jo poveikis sveikatai, institucijų, dalyvaujančių triukšmo valdyme, vaidmuo. Specialistai pasidalins gerąja praktika įgyvendinant triukšmo mažinimo priemones ir kuriant pozityvią žmogui aplinką.

Programą rasite čia:  INAD2018 programa 

Lietuvoje paminėta 23-oji Tarptautinė triukšmo supratimo diena

 

Pagrindinis triukšmo supratimo dienos minėjimo renginys įvyko gegužės 4 d. Vilniaus universiteto Medici­nos fakultete. Vilniaus universiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Nacionalinio visuome­nės sveikatos centro (NVSC) surengtoje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas triukšmo neigiamam poveikiui žmogaus sveikatai aptarti. Remiantis organizatorių duomenimis, konferencijoje dalyvavo apie 200 specialistų iš 75 skirtingų institucijų.

Plataus susidomėjimo sulaukusios konferencijos dalyvius pasveikino Medicinos fakulteto dekanas prof. dr. Algirdas Utkus, Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, Sveikatos mokslų instituto di­rektorė prof. dr. Natalja Fatkulina, Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveika­tos katedros vedėjas prof. dr. Rimantas Stukas, buvo perskaitytas Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės sveikinimas.

Konferencijos dalyviai išklausė 13 pranešimų.

Pranešimų sesiją pradėjo NVSC prie SAM Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė, kuri prane­šime atkreipė dėmesį į nuolatinį mokyklinio amžiaus vaikų sergamumo ausų, nervų, psichikos ir elgesio ligomis didėjimą.

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas Rolandas Zuoza supažin­dino su triukšmo supratimo dienos minėjimui skirtais renginiais, vykusiais Lietuvos ugdymo įstai­gose. Nuo 2014 metų kartu su SAM organizuojami renginiai pavadinimu „Tylos stebuklinga versmė“ šiais metais vyko daugiau nei 120 mokyklų. Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto profesorė, vaikų psichiatrė dr. Sigita Lesinskienė apžvelgė aplinkos triukšmo poveikį vaikų sveikatai bei nu­rodė poreikį išsamesniems ir tikslesniems tyrimams. VU ligoninės Santaros klinikų atstovė audiologė Vija Vainutienė kartu su prof. Eugenijumi Lesinsku parengtame pranešime detaliai supažindino su triukšmo poveikiu žmogaus klausai. Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveika­tos katedros mokslininkė dr. Jelena Stanislavovienė supažindino su triukšmo rizikos veiksniais darbo aplinkoje.

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų departamento direktorius Marius Narmontas kalbėjo apie erdvi­nio teritorijų planavimo sprendinių svarbą siekiant sumažinti aplinkos triukšmą.

NVSC prie SAM Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėjas Darius Kar­maza pasidalino gerąja praktika įgyvendinant triukšmo mažinimo priemones ir kuriant sveiką aplinką.

SAM Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Uscila pristatė neseniai įvykusius ir būsimus pokyčius triukšmo valdymo srityje, ap­žvelgė nacionalines šių metų triukšmo valdymo kryptis.

Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ specialistai Agnė Eigminienė konferencijos daly­vius supažindino su triukšmo lygio pokyčiais atnaujinus triukšmo žemėlapius Vilniaus mieste. Prane­šimą papildė kolega Marius Berulis, kuris kalbėjo apie planuojamas darnaus judumo plano prie­monės triukšmo poveikio valdymui Vilniaus mieste. Konferenciją užbaigė Lietuvos muzikos terapi­jos asociacijos pirmininkės doc. dr. Vilmantės Aleksienės ir VšĮ „Meno genas“ vadovo Mato Drukteinio pra­nešimai apie pozityvios žmogui aplinkos kūrimo prielaidas ir galimybes. Renginį papildė Vilniaus Santaros progimnazijos mokinių atlikta literatūrinė-muzikinė kompozicija “Decibelų sutramdymas”.

Tarptautinei triukšmo supratimo dienai skirti renginiai mūsų šalyje kasmet vyksta jau daugiau kaip dešimt­metį. Priminsime, kad Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimą surengiant respublikinę mokslinę konferenciją praeitais metais inicijavo Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Lietuvos akustikų sąjunga (LAS) ir UAB „Paroc“, siekiant didesnio politikų, mokslininkų ir visuome­nės dėme­sio į triukšmo sukeliamus negalavimus bei žalą žmogaus sveikatai. Tikimasi, kad tokio pobū­džio renginiai taps kasmetine Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimo tradicija.

 

Lietuvos akustikų sąjungos informacija

Remiantis tinklapyje www.vu.lt publikuota informacija ir konferencijos medžiaga

 

Dalinkimės: